De DNA dialogen

Opnieuw gaan wetenschappers in gesprek met verschillende groepen Nederlanders over het aanpassen van embryo-DNA. Dit keer gaan we dieper in op vragen die bleven liggen na de eerste ‘DNA-dialoog’. Voor NEMO Kennislink organiseer ik de dialoog met Kennislinklezers in tekst en (online) evenementen.